وام دانشجویی
شنبه 15 آبان 1395 مدارک مورد نیاز وام دانشجویی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده وام دانشجویی
وام گیرنده :
کپی صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی کارت دانشجویی
تکمیل فرم درخواست وام به علاوه آدرس وایمیل دانشجو


ضامن:
کپی صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی آخرین حکم کارگزینی
سند تعهد محضری (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی)

توضیحات :
1-  ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی یا بازنشته رسمی باشد
2- درج شماره حکم وتاریخ حکم در سند الزامی می باشد .
3-  ا ز مدارک فوق 2 سری کامل کپی شود یک سری تحویل دفتر خانه ویک سری تحویل واحد امور دانشجویی دانشگاه گردد.
4- وام به  دانشجویان  ترم  اول و آخر تعلق نمی گیرد.
5-  بازنشسته باید گواهی کسر از حقوق داشته باشد
6-  وام  مقطع کارشناسی 8 نیمسال می باشد .

مراحل تکمیل فرم مشخصات دانشجویان متقاضی وام شهریه
---اخذ وتکمیل درخواست (توسط دانشجو(
---
ثبت وام در سیستم گلستان وسامانه صندوق رفاه دانشجویان (توسط مسئول امور دانشجویی)

---درخواست وام برای هر ترم باید توسط دانشجو انجام شود

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر