اخبار
 
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند
امکان انتخاب محل آزمون از تاریخ 4/9/96 تا 14/9/96 از مسیر زیر فعال می باشد
آموزش-----> دانشجو -------> درخواست ها -------> انتخاب محل آزمون
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر