اخبار
 
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند
امکان ارزشیابی اساتید توسط دانشجو در سیستم گلستان از تاریخ 4/9/96 تا 30/9/96 در سیستم گلستان از آدرس ذیل می باشد
ارزشیابی ----->  استاد -------> ارزشیابی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر