همايش ها
همایش رویارویی با جرایم سایبری
زمان: پنجشنبه 20 آبان 1395
مكان: فرماندهی انتظامی استان قزوین
برگزار كنندگان: نیروی انتظامی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر