همايش ها
همایش جلوه های فرهنگ عاشورایی
اولین همایش شرکتهای دانش بنیان
همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
همایش ملی چالشهای گفتمانی فرا روی انقلاب اسلامی
همایش رویارویی با جرایم سایبری
همایش ملی دانشگاه ،محور توسعه
همایش عقلانیت در سیره رضوی آذرماه 95(شرح در پیوست)
دومین همایش ملی کرسی ها و مناظره های رضوی
1