همايش ها
همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
زمان: شنبه 20 آذر 1395
مكان: دانشگاه پیام نور استان البرز
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر