همايش ها
111
111
همایش ملی چالشهای گفتمانی فرا روی انقلاب اسلامی
زمان: شنبه 29 آبان 1395
مكان: دانشگاه پیام نور فارس-17 بهمن 1395
برگزار كنندگان: بسیج استید دانشگاه پیام نور فارس

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر